EXPERTISE

Begeleiden van bestuurders en professionals ten behoeve van aanscherpen visie en strategie en het verbinden met andere partners.

Begeleiding van startende ondernemers bij innovatieve welzijn en zorgconcepten.