top of page
KWETSBARE OUDEREN HOOGEVEEN

RESULTAAT

Resultaat van het proces is meer preventie en het vergroten van de zelfredzaamheid met als gevolg op termijn lagere kosten. Persoonlijk resultaat: het ombuigen van een negatieve start richting verzekeraar met een actiecommittee in Hoogeveen tegen de verzekeraar naar een gezamenlijk traject met gemeenschappelijk doel als partners binnen een half jaar tijd.  

INITIATIEFNEMER EN VERBINDER BEWEGING PREVENTIEVE KETENZORG VOOR KWETSBARE OUDEREN

IN HOOGEVEEN MET DE GEMEENTE (WERKERS) EN HUISARTSEN (2015)

Doel: m.b.v. speciaal geformeerde ouderenzorgteams wordt gewerkt aan het stimuleren van een gezonde leefstijl en het sociale netwerk van kwetsbare ouderen. 

bottom of page