top of page

MIJN PROFIEL

Ik ben een holistisch, integrale denker en combineer daarbij logica met gevoel. Ik ben gedegen in aanpak en werkwijze en altijd volhardend, met energie en overtuigingskracht. Ik ben in staat mensen en organisaties, die op wezenlijke wijze relatief ver van elkaar staan, bij elkaar te brengen. Mijn drijfveer is om dienstverlening eenvoudig, helder en effectief te maken en anderen hierin te inspireren. Ik bedenk en deel graag nieuwe inzichten en concepten.  Op zo’n manier dat anderen ook weer geïnspireerd worden hierop voort te borduren of eigen inspiratie aan te boren.

Think different: inspiratiebron Anders kijken, denken, doen.

WAAR KUNT U MIJ VOOR INSCHAKELEN?

Ik werk samen met u aan een doorbraak voor uw complexe probleem op het gebied van zorg, welzijn en wonen. Met als doel gezamenlijk innovatieve, werkbare en duurzame oplossingen te realiseren.

Dienstenaanbod algemeen:

 • Concretiseren van abstract plan naar concreet vormgegeven innovatieve oplossing, in werkbare stappen.

 • Formuleren van een visie en deze overtuigend
  en onderbouwd overbrengen. 

 • Een gezamenlijk doel creëren tussen partijen om
  zo voor draagvlak te zorgen.

"Een probleem is gewoon een kwestie waar je nog geen antwoord op hebt''.

PERSOONLIJKE VAARDIGHEDEN

 • Luisteren, tactvol, ruimte geven, uitnodigend, verwoorden gevoelens
  en behoeften van ander, toetsen. Vertrouwen scheppen en ruimte geven.

 • Inlevingsvermogen en de behoefte en emoties van de klant begrijpen
  en deze vertalen naar nieuwe (commerciele) inzichten

 • Samenwerken en het opbouwen en onderhouden van relaties

 • Analytisch vermogen, zien van kansen en uitdagingen, verbanden zien. Verbinden van informatie en mensen.

 • Denken in innovatieve creatieve oplossingen. Kijken vanuit andere perspectieven.

 • Naast deze persoonlijke vaardigheden heb ik ruime werkervaring in
  en kennis van de vakgebieden zorg, welzijn en wonen. 

bottom of page