top of page
LELYSTAD IN BEWEGING

RESULTAAT

Betere samenhang van zorg en welzijn, vergroten toegankelijkheid en bereikbaar-heid en beheersing van de kosten. Persoonlijke resultaat: professionele partijen uit een concurrentiestand in een samenwerkingsstand zetten, winnen vertrouwen, creeren van gezamenlijk doel en gezamenlijke aanpak.  

INITIATIEFNEMER LELYSTAD IN BEWEGING (2012-2015)

Lelystad in beweging is een samenwerkingsverband van de gemeente Lelystad, zorgverzekeraar Zilverenkruis Achmea, MC Groep, de Huisartsengroep Lelystad en Medrie regio Flevoland. Het doel van het programma is om te onder-zoeken met welke acties en samenwerkingsvormen de gezondheid, het welbevinden en de betaalbaarheid van de zorg op peil kunnen worden gehouden. Op deze wijze nual samenwerken met de huisartsen is een goede voorbereiding op de toekomstige veranderingen in de AWBZ en Jeugdzorg. Huisartsen hebben een cruciale rol in deze decentralisaties. Het programma van Lelystad in beweging richt zich in eerste instantie op ouderenzorg, participatie, chronische zorg en preventie. De keuze voor deze vier thema’s is tot stand gekomen na onderzoek en verkenning onder de betrokken zorg- en welzijnsorganisaties. 

bottom of page