top of page
VITAAL VECHTDAL

MEDE-ONTWIKKELAAR VITAAL VECHTDAL VANUIT ACHMEA ZORG (2012-2015)

Vechtdal zet zich in voor een gezonde, actieve regio.
Samen met partners stimuleert Vitaal Vechtdal mensen
van jong tot oud om zelf actief aandacht te besteden aan
de eigen gezondheid. Vitaler worden én blijven.

Gezondheid wordt steeds vaker breed en positief opgevat, zodat de focus meer ligt op de mogelijkheden die mensen hebben. Mensen die zich gezonder voelen, zijn gelukkiger. 

Het gaat over hoe ieder binnen zijn eigen mogelijkheden,
het beste uit het leven kan halen. Een gezondere levensstijl is ook een manier om het aangaan van relaties, werk/
meedoen

(participatie), in balans zijn, beter presteren, meer regie
op eigen leven (zelfregie en zelfredzaamheid) te kunnen bereiken. Dit verbindt Vitaal Vechtdal met de vele activiteiten op het gebied van zorg, onderwijs, werk en wonen/vrije tijd. 

Voorbeeld Vitaal Vechtdal Polis

RESULTAAT

Met als resultaat dat mensen minder gebruik hoeven maken van de zorg. 

Belangrijkste persoonlijke resultaten: 

  • Het toevoegen van een Gezond Ondernemen aanpak en pakket van Achmea met lokale werkgevers. 

  • Het creeren van draagvlak voor de introductie van de Vitaal Vechtdal polis. De polis is in 2014 op de markt gekomen en heeft inmiddels ruim 15.000 verzekerden. 

  • Het winnen van vertrouwen tussen partijen en de verzekeraar, het verbinden van partijen en het creeren van een gezamenlijk belang en aanpak.  

bottom of page