top of page

OPDRACHTGEVERS/REFERENTIES

EXPERTISE

Begeleiding van strategie- en visietrajecten en het zoeken naar oplossingsrichtingen voor (complexe) maatschappelijke vraagstukken voor zowel eindgebruikers en stakeholders.

Werken aan verbeteringen en innovaties. Denken in mogelijkheden en kansen voor de verbetering van bv. de zorgketen, de organisatie van zorgdiensten, huisvestingsvraagstukken en substitutievraagstukken.

Specifieke expertise in ontwikkeling en begeleiding van 1e lijns ketenzorggroepen, huisartsenposten, 1e en 1,5e lijns gezondheidscentra, regionale ondersteunings structuren (ROS) en gemeenten (snijvlak sociaal domein en 1e lijnszorg).

bottom of page