NETWERK ZORG WELZIJN ZWOLLE

RESULTAAT

Belangrijkste resultaat: partijen en domeinen bij elkaar aan tafel brengen en oog laten krijgen voor het gezamenlijk belang richting patienten, burgers, verzekerden.

NETWERK ZORG - SOCIAAL DOMEIN GEMEENTE ZWOLLE (2014-2015)

Het bij elkaar brengen en samenwerking realiseren tussen 1e lijn, 2e lijn en gemeente op een aantal gemeenschappelijke thema’s bij elkaar te brengen (chronische zorg, ouderenzorg en wijkgericht werken).