top of page
NETWERK ZORG WELZIJN ZWOLLE

RESULTAAT

Belangrijkste resultaat: partijen en domeinen bij elkaar aan tafel brengen en oog laten krijgen voor het gezamenlijk belang richting patienten, burgers, verzekerden.

NETWERK ZORG - SOCIAAL DOMEIN GEMEENTE ZWOLLE (2014-2015)

Het bij elkaar brengen en samenwerking realiseren tussen 1e lijn, 2e lijn en gemeente op een aantal gemeenschappelijke thema’s bij elkaar te brengen (chronische zorg, ouderenzorg en wijkgericht werken).  

bottom of page